Lokalita

Projekt Prospecta predstavuje dva bytové domy v obci DRIETOMA. Drietoma svojou rozlohou 3,583 ha patrí medzi najväčšie v okrese Trenčín. Hrozenkovským priesmykom je vstupnou bránou z Moravy na Slovensko. Severnú a seveozápadnú časť územia tvorí pohorie chráneného krajinného územia Bielych Karpát. Južnú časť územia tvorí krajinný celok Považské Podolie. Malou časťou obec zasahuje do Trenčianskej kotliny. Od Trenčianskeho hradu je vzdialená 6,5 km západne. Katastrálne územie leží v nadmorskej výške 215 až 771 metrov nad morom. V obci žije 2.050 obyvateľov a je členom Združenia obcí bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu.

www.drietoma.sk