Projekt

BYTOVÉ DOMY DRIETOMA

Návrh architektonického riešenia sa snaží optimálne využiť daný pozemok tak, aby si vytvoril najvhodnejšie podmienky z hľadiska tvaru pozemku a jeho susedských vzťahov, sklonu terénu, orientácie k svetovým stranám, limitov pre zástavbu a prístupovým prevádzkovým podmienkam.

 

Každý dom má tri obytné podlažia. Vnútorné usporiadanie bytov je chodbového typu s jedným schodiskom. V spodnom podlaží sú navrhnuté garážové státia, 3 vstupy do každého obytného domu a miesta technického zázemia.

 

Obvodové steny sú murované z keramických tvaroviek POROTHERM 38 P + D zateplenými 60 mm hrubou tepelnou izoláciou. Vnútorné deliace priečky sú z keramických tvaroviek POROTHERM. Každý byt má samostatné vykurovanie a ohrev vody. Strecha je sedlová so strešnou krytinou BRAMAC, zateplená tepelnou izoláciou. 

 

VÝROBNÉ HALY firiem v priemyselnej zóne v Drietome

  • RUTEX TRADE s. r. o.
  • HEITEC Slovensko s. r. o.
  • SCHIMMEL Slovakia k. s.
  • Berendsen Textil Servis s. r. o.