Kontakt

PROSPECTA GROUP, s.r.o.
Drietoma 703
913 03 Drietoma
prospectagroup@prospectagroup.sk

Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel: Sro, vl. č. 17933/R
IČO: 36793604
DIČ: 2022394803
IČ DPH: SK2022394803

 

Tomáš Múdry
+421 905 858 725
Josef Múdry
+421 905 609 678

 

 

 E-mail*:
 Meno a priezvisko*:
 Ulica a číslo:
 Mesto:
 Správa*:
 Kód: Kód:
 Odpíšte kód*: